Allemansrätt vs egendomsskydd

Dubbla budskap Dubbla budskap Dubbla budskap

Annonser
Allemansrätt vs egendomsskydd

Avspärrad strandkant

Avspärrning

Annonser
Bild

Privata intressen vs allmänhetens

 

Instruktion

Med vilken rätt kan markägare stänga ute allmänheten genom att sätta upp stängsel?

Annonser
Privata intressen vs allmänhetens

Avspärrade strandsträckor

Avspärrade strandsträckor

Sträckor längs med Stockholms strandkant där tillgängligheten är helt blockerad på grund av privat boende, verksamhet eller båtklubbar. Källa: Miljöförvaltningens strandinventering (naturvärden och tillgänglighet) från 2010.

Annonser
Avspärrade strandsträckor