Gratis Arkitektur

Gratis Arkitektur

Vem bestämmer hur det offentliga rummet ser ut? Om makten över tolkningsföreträdet i planprocesser och marknadskrafter i samhällsplaneringen.

”Gratis arkitektur” handlar om att utmana arkitektrollens kapitalberoende kutym, ifrågasätta hur planprocesser drivs och vem som skaffar sig tolkningsföreträde i dialogen om hur samhället ska utvecklas. Det är en undersökning om arkitektrollens potential som självständig aktör, som positionerar sig och använder sin yrkeskompetens för att diskutera och driva frågor om hur samhället ska planeras och gestaltas. Vad händer om arkitekter väljer sina kunder och inte tvärtom? Måste arkitekttjänster vara gratis för att arkitekturen ska bli oberoende och vem har rätt till bra arkitektur?

Ingången i projektet är kollaborativ, där gemensamma resurser, ansträngningar och kunskap använts för att nå ett mer verkningsfullt resultat. Bakgrunden är den pågående planprocess i Hagalund, där Solna stad i samarbete med ett antal fastighetsägare och byggbolag (Rikshem AB, Wåhlin Fastigheter AB, Skanska) och konsultfirman Spacescape har tagit fram en strategi för hur stadsförnyelse och förtätning ska kunna ske i området. Utvecklingsstrategin presenteras i ett dokument om 62 sidor som publicerats på Solna stads hemsida. Återkommande gånger framhåller dokumentet  hur förändringarna som föreslås skett i dialog med de som bor i Hagalund och att medborgardialog varit ett viktigt verktyg i processen. Men det finns anledning att ifrågasätta både hur förändringarna kommunicerats och i vilken utsträckning som dialog verkligen förekommit. Dokumentet som innehåller förslag på hur förtätningen ska ske är bristfälligt när det kommer till vedertagna sätt att representera och visualisera byggnadsvolymer i relation till varandra och sin kontext. Ritningar och diagram är svårlästa och lätta att misstolka. Det föder misstanken om att avsändaren har något att dölja. Dessutom vittnar många Hagalundsbor om att de få öppna möten som ägt rum inte haft utrymme för dialog, utan att det mer handlat om envägskommunikation.

Projektupplägget gick ut på att låta våra tjänster som arkitekter, vår yrkeskompetens och tid bli gratis för Hagalundsborna under två dagar i mars, en vardag och en helgdag. Vi skapade en plattform för samtal om arkitektur på ett generellt plan där vi ställde oss till förfogande, som en resurs, för hagalundsborna. Upplägget var öppet på så sätt att de som kom för att prata bestämde samtalsämne, men det blev snabbt tydligt att det som de flesta Hagalundsborna ville diskutera var just den pågående utvecklingsprocessen och förtätningen som föreslagits i området. Vi fungerade som informationsspridare, uttolkare och tillgängliggörare av det material som Solna stad tagit fram, utan den införsäljande agenda som tidigare kommunikatörer av samma material stått bakom. En bedömning i efterhand var att vi pratade med 50-60 personer under dessa två dagar. Ryktet om vår aktivitet hade spridits via paraplyorganisationen ”Ett levande Hagalund” till oppositionsborgarrådet för socialdemokraterna i Solna, som tillsammans med en kollega besökte oss på den sista dagen för aktionen. Deras närvaro underströk aktionens betydelse ytterligare i och med att det skapades ett sammanhang som sammanförde Hagalundsbor med politiker, och därigenom förde upp frågan om medborgarinflytande och medverkande processer på den politiska dagordningen. På det sättet är projektet ett bidrag till att åstadkomma en maktförskjutning till Hagalundsbornas förtjänst och stärka deras position gentemot politikernas och byggbolagens exploateringsiver.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s