Kontra-konstruktioner

IMG_1338

Om social kontroll. Hur får man bete sig och vem bestämmer det?

Oskrivna regler och sociala kontrakt är effektiva styrmekanismer som reglerar hur vi beter oss i offentligheten. Som sociala individer i det civiliserade samhället, observerar och imiterar vi varandras beteende och straffar det avvikande genom sociala sanktioner. Fysiska rum där vi representerar oss själva och är närvarande med våra kroppar har långt strängare regler än virtuella rum där vi helt eller delvis kan vara anonyma. Normerna är också olika i olika sociala och kulturella sammanhang och blir allt stängare i takt med en ökande segregation. I en stad där människor sorteras efter sina tillgångar blir den kulturella och socio-ekonomiska homogeniteten tydligare och de oskrivna reglerna allt mer renodlade. Områdesspecifika normer internaliseras efter hand och mindre normbrott uppfattas i högre utsträckning mer allvarligt och ”asociala” beteenden är lättare att upptäcka. Det innebär att den segregerade staden blir ett självkontrollerande system där toleransen för det avvikande blir allt lägre.

Under våren 2013 gick Vasastan om Östermalm i snittpriset per kvadratmeter på bostadsrätter. Enligt kartläggning från Svensk Mäklarstatistik ligger kvadratmeterpriset i Vasastan/Norrmalm just nu (mars 2015) på 78.329 kr, vilket är en ökning med 10% det senaste året. Vasaparken som är centralt belägen i området, kan därmed ses som ett av de offentliga rum i Sverige som är mest socio-ekonomiskt homogent, en plats som mer än någon annan representerar rumslig åtskillnad av olika befolkningsgrupper. Det innebär att den på samma gång omfattar de normsträngaste beteenderegler samtidigt som människorna som befolkar den, givet att de är desamma som bor i området, är av en resursstark grupp som brukar betraktas som normskapande i ett samhälle. Den här spänningen gör platsen optimal för en intervention som rör sociala konstruktioner.

Projektet lånar den grafiska auktoriteten av offentlighetens kommunikation genom att härma skyltutformning med kulör, typsnitt och illustrationsmanér. En plåtskylt med u-fästen, samma utförande som en tilläggstavla eller trafikskylt, är monterad på en lyktstolpe i Vasaparken och med hjälp av folieringar byts budskapet med jämna mellanrum. Projektets ambition är att leka med invanda normföreställningar och expandera utrymmet för hur vi kan och får bete oss i det offentliga rummet. Genom positiva och ibland absurda budskap är förhoppningen att betraktaren blir medveten om sitt eget agerande och sitt förhållande till medmänniskorna runtomkring. Kanske det till och med uppstår ett slags utökad normtolkning, större tolerans och friare handlingsutrymme.

Jan Gehl definierar i ”Three types of outdoor activities” ur “Life between buildings” aktivitet i det offentliga rummet utifrån nivå av interaktion; nödvändig, valbar eller social aktivitet. Gehl förklarar hur typ av aktivitet som förekommer på en viss plats kan berätta något om platsens kvalitet, men framhåller samtidigt hur viktig den mest passiva nivån av aktivitet är. Behovet av kontakt, att bara se och höra andra människor, är den absolut mest förekommande typ av passiv interaktion som äger rum på offentliga utomhusplatser. William H Whyte bekräftar den bilden i ”The life of Plazas” ur ”The social life of small urban spaces” genom att referera till vad Erving Goffmans pratar om som ”civil inattention”. Det är ett beteende där två främlingar på samma plats erkänner varandras närvaro, samtidigt som vidare kontakt respektfullt utesluts. En anonymiseringsprocess som hör till det urbana livet, men vars baksida innebär att vi slutar se varandra. Kanske kan kontra-konstruktioner tränga igenom den första impulsen att ignorera och få förbipasserande att överväga nästa nivå av interaktion, att säga hej till mötande fotgängare.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s