Påstricket: info

Påstricket

Utomhusmiljöer och rum för barn och ungdomar prioriteras bort när staden växer. Hur kan en samhällsgrupps ohörda röst komma till tals i stadsutvecklingen?

Plan- och bygglagens oprecisa formulering, och avsaknaden av arealkrav i Boverkets allmänna råd, gör att byggbolagen kan tolka ”tillräckligt stor friyta” för barns lek och utevistelse som de vill. Konsekvenserna syns tydligt i nya stadsdelar som Hornsberg, Hagastaden eller Norra djurgårdsstaden där skolgårdar, parklekar och andra uterum för barn och ungdomar fått stå tillbaka till förmån för en kraftig bostadsexploatering. Värdet av kvalitativa och generösa utomhusmiljöer för barn och ungdomar kan inte bagatelliseras och beskrivs i Barnkonventionen som en rättighet. Särskilt viktiga är de i anslutning till förskolan och skolan, där barn spenderar stor del av sin vakna tid. Att dessa ytor inte genererar intäkter är ingen ursäkt för att bygga bort dem. Men utan storleksangivelser i plan- och bygglagen riskerar råden att väga för lätt mot andra intressen och mätbara arealkrav.

Tidskriften STAD tar upp frågan i 8:e numret från mars i år, apropå Boverkets nämnda allmänna råd som beslutades den 24 februari och trädde i kraft 1:a mars. I sitt remissvar till Boverket ansåg mer än 900 konsulter från 25 Stockholmsbaserade landskaps- och arkitektkontor att det behövs bindande krav för barns friyta. I debattartikeln ”Utan bindande kvantitetskrav blir skolgårdarna för små” menar de att ytan utgör grundförutsättningen för kvaliteten. De menar att ”om inga mätbara krav ställs för lekbehoven kan de inte hävda sig när marktillgången är knapp och markpriserna är höga”. Trots det innehåller Boverkets tillägg endast kvalitativt formulerade råd till plan- och bygglagen.

Skönhetsrådet är inne på samma linje i en skrivelse till Kommunfullmäktige från oktober förra året. Här efterlyses en högre ambition för kvaliteten på Stockholms skolbyggnader och gårdar. Skönhetsrådet uppmanar i skrivelsen Stockholms stad att återupprätta statusen för skolbyggnaden och åter ge den en central och utmärkande plats i stadsplaneringen.

Projektet testar en för arbetet oprövad plattform för kommunikation, nämligen filmmediet med youtube som kanal. Förhoppningen är att skapa något som inte kan tas ned, föras bort eller förstöras och därmed få en längre exponeringstid för allmänheten. Därigenom prövas tesen om relationen mellan exponeringstid och genomslag. En fördel är att det inte blir platsbundet, utan kan spridas utan geografisk begränsning. Men en risk kan vara om spridningen inte sker utanför bekantskapskretsen, vilket då utgör ett annat hinder för att nå en allmänhet.

Filmen är adresserad till barn som målgrupp, men tilltalar fler generationer när det gäller språkbruk och kulturella referenser. Den utnyttjar graffitins kontroversiella laddning och uppmanar barn (och andra) att använda det som uttrycksmedel för att förmedla sin politiska agenda och göra avtryck i staden. Filmen är en instruktion för hur en gör en graffitistencil och med hjälp av en påse kan vara lite diskret vid själva sprayandet. Samtidigt förs frågan fram om utrymme för barn i den växande staden, som ett exempel på vad barn som samhällsgrupp skulle kunna driva för politiska frågor.

Intentionen är att väcka tankar kring vad det skulle kunna innebära för samhället och staden om barn agerade som en politisk sammanslutning och plötsligt började kräva förändring på sina premisser. En del i det handlar om att belysa frågan om utomhusmiljöer för barn och hur viktigt det är att fortsätta traditionen att upplåta centrala och kvalitativa lekplatser för barn. Men den yttersta förhoppningen och uppmaningen i filmen är att fler engagerar sig, mobiliserar sig och uttrycker sig i det offentliga, gemensamma rummet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s