Trojanska Combin

IMG_1242

Om vem som tar plats i offentliga rum. Om klass och trafik.

I stadsmiljön utgör gator mellan 25 och 35 procent av den totala exploaterade ytan. (Michael Larice och Elizabeth Macdonald om Allen B Jacobs text ”Conclusion: Great Streets and City Planning”, ur The Urban Reader, tredje utgåvan 2010). Gatan och gaturummet är således våra städers mest förekommande offentliga rum, trots att de funktionella aspekterna av dem i stadsplaneringen ofta har premieras över de sociala och gemensamma. Gaturummets inbyggda utrymmesmässiga konflikt handlar inte bara om trafikslag, utan om strukturella maktförhållanden, klass och könstillhörighet.

I december 2009 släppte Planka.nu rapporten ”Trafikmaktordningen” som efterföljdes av en artikelserie och som 2011 gavs ut som bok. I ”Trafikmaktordningen” tydliggörs sammankopplingen mellan bilism och klass; hur en stad som premierar bilen i den trafikmässiga hierarkin förstärker ekonomiska och sociala skillnader i samhället. De som gynnas är bilisterna, där gruppen vita, högavlönade män är överrepresenterade, medan kollektivtrafikanterna, bilisternas demografiska motsats, missgynnas.

Två exempel ur den senaste tidens nyhetsrapportering illustrerar frågans politiska aktualitet och sprängkraft; turerna kring Förbifarten och diskussionerna kring jämställd snöröjning. Att Sverige, genom kostsamma infrastrukturella projekt som Förbifarten, bygger för att möta en ökande bilism i stället för att vidta åtgärden för att minska den är anmärkningsvärt. Samtidigt verkar det finnas ett begynnande uppvaknande kring hur en bilorienterad prioritering, när det gäller exempelvis snöröjning, drabbar dem som tar sig fram kollektivt, cyklar eller går. Karlskoga var en av de första kommuner som införde jämställd snöröjning, vilket innebär att gång- och cykelvägar tillsammans med busshållplatser och förskolor prioriteras framför huvudgator och bostadsområden. Huddinge kommun införde jämställd snöröjning förra året och nästa säsong följer Stockholm.

Det här projektets ambition handlar om att infiltrera biltrafikens regelverk på dess egna premisser genom att ta plats i anspråk på samma sätt som bilar gör i gaturummet. Förslaget är en struktur, ett låsbart, mobilt utrymme av billiknande storlek och skepnad, som parkeras längs med gatorna på samma sätt som bilar. Dessa trojanska combis kan sedan fyllas med den funktion som brukarna har; cykel-, barnvagns- eller rollatorförvaring, granngemensamma leksaker, hemligt mötesrum (koja) eller uppsamlingsstation för bytesbibliotek. Förhoppningen är att det ska jämna ut gatornas utrymmesfördelning som nu väger till fördel för resursstarka bilister och förändra och berika gaturummets potential för spontana och sociala aktiviteter.

Kluster av Combis skulle tillexempel kunna bilda större enheter och organisera lokala evenemang på infartsparkeringar och på så vis ta större platser i anspråk och förändra designerade program. Tillfällig access till olika combis kan skapa nätverk av händelser på förutbestämda tider och gators karaktär och vilka som rör sig på dem skulle kunna förändras beroende på hur och vilka som handhar de trojanska combisarna. Det kan förhoppningsvis medföra i att rörligheten förändras när människor kan ha tillgång till utrymmen på andra ställen än de bor. Utrymmena kan disponeras av enskilda medborgare eller delas mellan flera. Kostnaden skulle uppgå till 900 kr i månaden inklusive moms, vilket motsvarar kostnaden för boendeparkering i innerstaden. Förslaget skulle kräva en utökad definition av ”fordon” enligt Stockholms stads villkor för parkering eller att staden ger avkall på en del av den plats som bilarna tar upp, och införlivar de trojanska combisarna som en naturlig del av gatubilden.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s